13 دانشگاه ایرانی هم هستند

انتشار 980 دانشگاه برتر دنیا توسط «رتبه بندی جهانی تایمز» در سال 2016

فهرست برترین دانشگاههای جهان توسط رتبه بندی جهانی تایمز در سال ۲۰۱۷ - ۲۰۱۶ منتشر شد.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
دانشگاه آکسفورد آمریکا

طبق این فهرست، 980 دانشگاه برتر جهان قرار دارد و ۱۳ دانشگاه ایرانی جزو دانشگاههای برتر جهان قرار گرفتند. معیار این رتبه بندی بر اساس نحوه تدریس، میزان تحقیقات، نحوه انتقال دانش و چشم انداز بین المللی می باشد که توسط دانشجویان، دانشگاهیان، رهبران دانشگاه، صنعت و دولت محاسبه شده است. در آخرین رتبه بندی اولین دانشگاه به ایالات متحده اختصاص داشت اما امسال دانشگاه آکسفورد انگلستان اولین دانشگاه جهان در این رتبه بندی می باشد. رتبه دوم متعلق به انستیتو تکنولوژی کالیفرنیای آمریکا، رتبه سوم دانشگاه استنفورد از آمریکا، رتبه چهارم دانشگاه کمبریج از انگلستان، رتبه پنجم انستیتو فناوری ماساچوست از آمریکا، رتبه ششم دانشگاه هاروارد از آمریکا، رتبه هفتم دانشگاه پرینستون از آمریکا، رتبه هشتم دانشگاه امپریال کالج از انگلستان، رتبه نهم دانشگاه فن آوری زوریخ از سوئیس می باشد.

دانشگاه آکسفورد

تصویر دانشگاه رتبه اول یعنی آکسفورد آمریکا

انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا

تصویر دانشگاه رتبه دوم یعنی انستیتو تکنولوژی کالیفورنیا

دانشگاه استنفورد

تصویر دانشگاه رتبه سوم یعنی دانشگاه استنفورد آمریکا

همرسانی نوشتار: