بزرگ ترین کشتی کروز دنیا

ارتفاع این کشتی از برج ایفل بیش تر است!

در 22 می، مسافران این کشتی هارمونی از جنوب آمریکا به جنوب انگلیس سفر میکنند

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
بزرگ ترین کشتی کروز دنیا
نوداد -

این کشتی می تواند وزن حدود 130000تن را تحمل میکند. 

کشتی هارمونی حدود 1187 فوت طول دارد که در آن صورت از برج ایفل بلند تر است.

این کشتی زیبا و و غول پیکر را می توان در جنوب انگلستان دید .
نوشتارهای مرتبط

تازه های دانش