1. شهروند خبرنگاری

یک آزمایش علمی جالب

آیا می دانستید نور از خود سایه ندارد؟ + تصاویر

آزمایش ساده زیر نشان می دهد که نور از خودش به هیچ عنوان سایه ای ندارد.

  1. ۲ هفته،۱ روز قبل
  2. ۰
سایه نور