یافته جدید محققان، ارتباط قد با هوش افراد !

مطالعات جدید نشان می دهد که قد افراد با میزان هوش آن ها در ارتباط است و افراد بلند قد باهوش تر هستند.

  1. ۱۲ ماه قبل
قد

به گزارش سرویس دانش و فناوری نوداد (بانک ویدیو خبر ایران) دانشمندان به تازگی دریافته اند که افراد بلند قد باهوش تر از افراد کوتاه قد هستند، چرا که ژن هایی که با هوش در ارتباط اند با قد نیز در ارتباط اند.

طی این مطالعه DNA افراد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که بلند قد بودن تا حدی با هوش بالا در ارتباط است.

البته مطالعات انجام شده طی 50 سال اخیر نیز حاکی از همین نتیجه است.

توضیحی که می توان برای این پدیده ارائه داد این است که افراد باهوش و بلند قد همواره به دنبال افراد باهوش و بلند قد دیگر هستند تا با آن ها معاشرت کنند.

دکتر «متیو کِلِر» یکی از محققان این مطاله می گوید:

ژن هایی که بر روی قد و هوش تاثیر می گذارند مشترک هستند و از طرفی افراد بلند قد برای دوستی و معاشرت افراد باهوش را انتخاب می کنند و همین طور بالعکس.
همین موضوع ما را به این نتیجه می رساند که ژن های مربوط به هوش و ژن های مربوط به قد با یکدیگر مرتبط اند.
البته استثنائاتی نیز در این میان وجود دارد، اما در اکثر موارد این حقیقت صدق می کند.