خلبان بعد از اجکت چه طور زنده می ماند؟

وسایلی که در صندلی اجکت خلبان وجود دارد

صندلی اجکت سامانه‌ای است که صندلی هواپیما را با فرمان خلبان به بیرون از اتاقک خلبان پرتاب می‌کند و دارای 13 وسیله برای زنده نگه داشتن خلبان است.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
صندلی اجکت

صندلی اجکت یا صندلی‌پَران سامانه‌ای است که صندلی هواپیما را با فرمان خلبان به بیرون از اتاقک خلبان پرتاب می‌کند. این کار معمولا برای نجات خلبان یا سایر سرنشینان یک هواپیما (معمولا هواپیمای نظامی) در موقعیت اضطراری، انجام می‌شود. در بیشتر طراحی‌ها، انفجار ماده منفجره و یا پیش‌رانش فضایی صندلی خلبان را به بیرون پرتاب می‌کند. پس از خروج خلبان، به وسیله چتر (هوانوردی) فرود می‌آید. صندلی پرتاب به بیرون ACES II چند ثانیه پیش از برخورد هواپیما به زمین، عمل می‌کند. به عمل پرتاب خلبان به بیرون از هواپیما با استفاده از صندلی‌پران، پرانش یا اجکت گفته می‌شود.

هدف صندلی پرتاب به بیرون زنده نگاه داشتن خلبان است. خلبان تقریبا شتابی معادل 10 تا 12 برابر شتاب گرانشی (117 تا 137 متر بر مجذور ثانیه) تجربه می‌کند. صندلی‌های غربی معمولا شتاب کمتری بر خلبان تحمیل می‌کنند. در دهه 60 و 70 میلادی، فناوری شوروی اغلب شتابی معادل 20 تا 22 برابر شتاب گرانشی ایجاد می‌کردند. شکستگی ستون مهره‌ها اثر جانبی این سیستم هاست.

وسایلی که به همراه یک صندلی اجکت وجود دارد:
1.غذا به اندازه ی سه روز
2.شکلات
3.یک کلت
4.یک کلت منور
5.یک قایق بادی مخصوص دراپ در آب
6. یک قلاب ماهیگیری
7. یک دستگاه شبیه کباب پز برای طبخ غذا
8.یک پودر مخصوص که اگر خلبان در آب دراپ کند با ریختن آن پودر کوسه ها دور می شوند.
9. بسته کمک های اولیه
10. چاقوی معروف و بسیار تیز MC1 که حتی قادر به بریدن مفتول فلزی می باشد.
11.آینه برای علامت دادن در روز
12.یک تشک بادی که اگر خلبان بالای جنگل دراپ کند.
(این تشک اطراف بدن او را می پوشاند تا به خلبان آسیبی نرسد.)
13.قرص تصفیه آب