آیا می دانید Internet of Things چیست؟

فرق میان «Internet of Things» و «Internet of Everything»

ابزارهای مختلف با زبان‌های مختلف نوشته‌شده‌اند و اینکه بتوان این اشیاء را به زبان قابل‌ فهم با یکدیگر مرتبط کرد، بحثی است که در زیرمجموعه «اینترنت همه‌چیز» قرار می‌گیرد و مباحث کلات ارتباطی در بخش سرویس و خدمات دیتا را در بر می‌گیرد.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
IOT & IOE

اینترنت اشیاء یا Internet of Things (o با حرف کوچک نوشته می‌شود) به معنای اتصال یک شیء به شیء دیگر از طریق اینترنت است. در اینجا به اشیای متصل، ابزارها و آیتم‌های فیزیکی از طریق اینترنت، اینترنت اشیاء می‌گویند.

اما گوگل و سرویس‌هایش ممکن است نمود فیزیکی به‌صورت سرور داشته باشند، اما خدمات و سرویس‌هایی مانند دراپ باکس، اینستاگرام و ... به‌صورت شیء تعریف نمی‌شوند و دیتای روی سیم یا بی‌سیم هستند. بنابراین سرویس‌هایی که نمی‌توان به‌اصطلاح با انگشت‌نشان داد تا نمود فیزیکی پیدا کنند در زیرمجموعه اصطلاحی به نام «اینترنت همه‌چیز» قرار می‌گیرند.

اینترنت همه‌چیز یا Internet of Everything تمام مفاهیم مجزا را با یک کل منسجم مرتبط می‌کند و نه فقط اجازه می‌دهد ابزار باهم حرف بزنند، بلکه اجازه می‌دهد هر چیزی فراتر از مفهوم شیء با هر چیز دیگری در همین راستا ارتباط برقرار کند.

با ذکر یک مثال این فرق ملموس‌تر می‌شود: ریل‌های راه‌آهن را در نظر بگیرید که می‌توان معادل اینترنت اشیاء دانست و اتصالات و مسیرها را در بر می‌گیرد. اما مشتریان، قطارها، کارمندان، وضعیت آب وهوا، واگن‌ها و ... را می‌توان معادل «اینترنت همه‌چیز» در نظر گرفت. هرچند ممکن است بگویید قطارها و ... نیز نمود فیزیکی دارند، اما این فقط یک مثال است تا فرق میان اتصالات ریلی و سایر چیزها برای فهمیدن فرق میان اینترنت اشیاء و اینترنت همه‌چیز معلوم شود.

ابزارهای متنوع با زبان‌های مختلف نوشته‌شده‌اند و اینکه بتوان این اشیاء را به زبان قابل‌فهم با یکدیگر مرتبط کرد، بحثی است که در زیرمجموعه «اینترنت همه‌چیز» مطرح می‌شود و مباحث کلات ارتباطی در بخش سرویس و خدمات دیتا را در بر می‌گیرد.

در پایان باید گفت ادبیات مذکور جدید بوده و ممکن است مطابق با تغییرات تاریخی که پیشِ رو داریم، دچار تحول معنایی و ساختاری شوند.

همرسانی نوشتار: