مفسر کانال انگلیسی زبان پرس تی وی

روسیه می‌تواند «بوشهر 2» را در سه سال بسازد !

حسن بهشتی پور مفسر کانال انگلیسی زبان پرس تی وی ایران این عقیده را ابراز کرد. بعنوان مثال می‌شود گفت که مدت ساخت یک بلوک نیروگاه اتمی لین یائو چین دارای قدرت مشابه 5 سال و دامپی یر فرانسه 6 سال بود

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
نیروگاه اتمی بوشهر

در گزارش سرویس مهندسی روس اتم روسیه گفته شده که مسکو و تهران به راه اندازی مرحله اول بوشهر شامل بلوک اول و دوم 10 سپتامبر پرداخت. این نیروگاه مطابق پروژه جدید "II+" احداث خواهد شد و پروانه اروپایی EUR را دریافت کرده است. در این پروژه کاربری فناوری ها و راه حل‌های فناوری تازه و برداشت جدید امنیتی در نظر گرفته شده است.

گفتنی است که 3 سپتامبر 2011 بلوک اول بوشهر به شبکه ملی برق ایران وصل شد و مسکو و تهران مذاکرات در باره ساخت مرحله دوم را آغاز کردند. با در نظر داشت رشد سریع جمعیت ایران و صنعتی شدن آن نیازمندی این کشور به نیروی برق به سرعت رو به افزایش است. نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر که بزرترین در خاور نزدیک می باشد توانسته است این مساله را بطور جزئی حل کند. حسن بهشتی پور می‌گوید که ایرانی‌ها امید های جدیدی به بلوک های تازه بسته اند.همرسانی نوشتار: