عجیب اما واقعی

ساخت نیروگاه حرارتی در ایران توسط موفق ترین کارگزار فوتبال روسیه !

به گزارش نوداد و به نقل از کامرسانت ، یوگنی گینر، رئیس باشگاه فوتبال زسکا ، درخواست تصاحب 49 درصد سهام شرکت سهامی عام شرکت مهندسی " تخنوپروم اکسپورت" ، یکی از شرکت های تابعه " روستخ" را به سازمان فدرال ضد انحصاری ارسال کرده است.

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
کارگزار فوتبال روسی

در ماه اوت امسال شرکت قرارداد ساخت نیروگاه حرارتی در ایران به مبلغ 1 میلیارد یورو را منعقد کرد. در " تخنوپروم اکسپورت" قول داده اند که گینر به عنوان سرمایه گذار خصوصی جذب می شود تا سرمایه شرکت بیشتر شده و اجرای پروژه ای ایرانی عملیاتی تر پیش رود. به گفته ی منبع آگاه ، رئیس باشگاه فوتبال زسکا درخواست تصاحب بخشی از سهام این شرکت را فرستاده است. این خبر توسط شرکت روستخ تایید شد و توضیح دادند که با هدف توسعه ی آینده ی شرکت ، تصمیم استفاده از نقشه ی شراکت خصوصی- دولتی و افزایش سرمایه گذار خصوصی تصویب شده است. این امر با عث افزایش سرمایه شرکت شده و همچنین در آینده ای نزدیک پس از امضای اسناد مرتبط ، اجرای پروژه در ایران آغاز خواهد شد.