جدیدترین ابداع پلیسی برای اعتراف گیری از مجرمین ! + عکس ها

پلیس انگلستان در اقدامی جالب، یونیفرم مامورین انتظامی خود را مجهز به دوربین کرد. این اقدام سبب شده تا درصد شکایت مردم از پلیس لندن به میزان 80درصد کاهش یابد.

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
آکسون

لباس مجهز به دوربین هم از رفتارهای غیرقانونی افسران پلیس میکاهد هم باعث اعترافات بیشتر مجرمان می شود. مامورین پلیس در هنگام ماموریت باید این دوربین ها را روشن کرده و مجرم را از روشن بودن دوربین آگاه سازند.

آکسون

آکسون