تکنولوژی فرزندآوری از اسپرم مرده در ایران !

محمد علی امیر زرگر جراح کلیه و اورولوژیست ایرانی چگونگی فرزندآوری از اسپرم مرده از افراد نابارور را توضیح داد.

  1. ۱۰ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
اسپرم مرده

به گزارش نوداد، محمد علی امیر زرگر در توضیح چگونگی فرزندآوری از اسپرم مرده افراد اظهار داشت: تا 20 سال گذشته اگر کسی در آزمایش ترشحات مردانه اسپرس نداشت، برای فرزندآوری ناامید می‌شد و فکر می‌کردند که دیگر کاری نمی‌تواند انجام دهد و ناباروری اش بی‌درمان است. 

وی ادامه داد: ولی امروزه تکنولوژیی وجود دارد که در ایران نیز موجود است مبنی بر اینکه حتی اگر کسی حتی یک اسپرم مرده در بیضه اش باشد می‌تواند آن اسپرم را با تکنیک موجود خارج و محتویات آن را به داخل تخمک تزریق شود تا باعث حاملگی شود.