تصویرهای هوایی و کمیاب

مناظر بکر و جذاب «بنگلادش»

در این مقاله، تصاویری هوایی وجود دارد که مناظر زیبایی را از کشور فقیرنشین و پرجمعیت بنگلادش نشان می‌ دهد.

  1. ۱۰ ماه قبل
  2. ۰
بنگلادش