تصاویر/ زیبایی های تابستان برفی

کلیساهای برفی تابستانی اسکاتلند توسط گروه «بن نویس»

گروه «بن نویس» شکارچی تابستان های برفی و مناطق بکر اسکاتلند هستند

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
تابستان برفی اسکاتلند

غبار صبح زود به سمت کوه های برفی

زیبایی های تابستان برفی

بن نویس خالق کلیساهای برفی اسکاتلند

زیبایی های تابستان برفی

تکه های ذوب شده یخ ها زیر نهرها و رودخانه ها

زیبایی های تابستان برفی

او اوغات فراغت خود را در یخچال هاب طبیعی اسکاتلند میگذارند

زیبایی های تابستان برفی

آین کامرون با احتیاط و مهارت کامل در طبیعت گردی وارد این گودال های یخچالی میشود، چون هر گونه بی احتیاطی منجر به مرگ حتمی او میشود

زیبایی های تابستان برفی

این تیکه های یخ تقریباً مربوط به قرن هجدهم هجری در اسکاتلند است

زیبایی های تابستان برفی

 این تیکه های یخ غول آسا با کمک 30 داوطلب بیش از یک هفته، در سال گذشته (2015) کشف شد 

زیبایی های تابستان برفی

 گروه بن نویس آمار و اطلاعات خود را به دانشمندان محیط زیست می دهند تا آن ها از این یخ های غول آسای طبیعی حفاظت کنند

همرسانی نوشتار: