خودنمایی گروه Boy Racer در خیابان های لندن

«دور دور کردن» به سبک بچه پولدارهای انگلیسی

جولان بچه پولدارهای انگلیسی در خیابان های لندن سوژه بسیاری از رسانه ها شده است آنها با ماشین های لوکس و گرانقیمتشان خیابان های لندن را برای مدتی بند آوردند.

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
بچه پولدارهای لندن

دوردور و خیابان گردی با خودروهای لوکس توسط بچه پولدار ها با گرانترین خودروها دیگر پدیده ای رایج در دنیا شده است چنانچه خیابان های لندن روز گذشته شاهد جولان تعدادی از جوانهای پولدار با خودروهای لوکس شان بود. لامبورگینی، فراری و مرسدس بنز از جمله این ماشین ها بود. گروه Boy Racer متشکل از 15 نفر با خودروهای لوکس است که هر از گاهی به این کار یعنی رژه در خیابانها اقدام می کنند.

حدود 4 پلیس در صحنه بودند تا مردم را از خیابان دور نگهدارند و این خودروها بتوانند از خیایان عبور کنند. نکته جالب این است که با وجود اینکه چند خیابان با عبور این خودروها بسته شده بود اما پلیس با آنها همکاری کرده و مانع آنها نشد. همانگونه که در تصاویر می بینید مردم لندن برای دیدن این ماشین های لوکس صف کشیده اند و با آنها سلفی می گیرند.

جولان خودروهای لوکس

جولان خودروهای لوکس

جولان خودروهای لوکس

جولان خودروهای لوکس

جولان خودروهای لوکس

جولان خودروهای لوکس

جولان خودروهای لوکس

جولان خودروهای لوکس

جولان خودروهای لوکس

جولان خودروهای لوکس

جولان خودروهای لوکس

همرسانی نوشتار: