کار جالب یک عکاس

پیدا کردن دوباره آدم‌های سوژه‌ عکس‌هایش بعد از ۴۰ سال ! عکس

یک عکاس آماتور به نام کریس پورسز خلاف این مسیر را رفته است. او در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، در خیابان‌های یکی از شهرهای بریتانیا به نام پیتربورو، عکاسی خیابانی می‌کرد و از پانک‌ها، پلیس‌ها، دوقلوها، فروشندگان، نوجوان‌ها و عشاق عکس برمی‌داشت.

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۱
پیدا کردن دوباره آدم‌های سوژه‌ عکس‌هایش بعد از ۴۰ سال

او بعد از ۴ دهه دوباره به آن شهر بازگشت و ۷ سال وقت صرف کرد تا دوباره آدم‌هایی را که از آنها عکس برداشته بود پیدا بکند و از آنها بخواهد که در محل عکس اولیه با همان ژست اولیه ظاهر شوند تا عکس تازه‌ای از آنها بگیرد.

 تصور کنید که او برای پیدا کردن دوباره آدم‌ها و متقاعد کردن آنها برای همکاری چقدر وقت و انرژی صرف کرده است.

او این عکس‌ها را در در یک کتاب با عنوان «تجدید دیدار» یا Reunions منتشر کرده است.

مرور تعدادی از این عکس‌ها خالی از لطف نیست:


کار جالب یک عکاس

کار جالب یک عکاس

کار جالب یک عکاس

کار جالب یک عکاس

کار جالب یک عکاس
همرسانی نوشتار: