مزرعه ای درست وسط بزرگراه ! + عکس ها

رانندگان هنگام حرکت در بزرگراه M. ۶۲ در مرز لنکشایر و یورکشایر، با منظره عجیبی روبرو می شوند: مزرعه ای که درست وسط بزرگراه قرار دارد! دو طرف بزرگراه در یک نقطه جدا می شوند تا فضایی برای مزرعه استات هال باز کنند.

  1. ۲ ماه قبل
مزرعه ای وسط بزرگراه
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در نیم قرن گذشته، این مزرعه یکی از بهترین مناظری بوده که هر روز صد ها هزار نفر با سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت از کنار آن عبور می کردند.

۳۶۰ سال است که مزرعه در این مکان قرار دارد و دو قرن است که پرنده ها و گوسفندان در آن زندگی می کنند. وقتی بزرگراه به این منطقه رسید بسیاری از خانه ها و مزارع ویران شدند و خانواده ها جابجا شدند. اما مزرعه استات هال به طرز عجیبی جان سالم به در برد.

تا چند دهه، رانندگانی که از کنار بزرگراه می گذشتند فکر می کردند که صاحب این مزرعه بسیار لجباز بوده و حاضر نشده ملک خود را بفروشد، به همین دلیل بزرگراه در اطراف آن ساخته شده است. اما در واقعیت، مزرعه به دلیل موقعیت زمین شناسی نجات یافته و مهندسان مجبور شدند زیرگذر هایی در هر بزرگراه بسازند تا صاحبان مزرعه بتوانند به آسانی به سایر بخش های زمینشان بدون ردشدن از بزرگراه دسترسی داشته باشند.

مزرعه ای وسط بزرگراه

مزرعه ای وسط بزرگراه

مزرعه ای وسط بزرگراه

مزرعه ای وسط بزرگراه

همرسانی نوشتار: