حسن آباد در سال 1336 + عکس

  1. ۲ ماه قبل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در تصویر زیر میدان حسن آباد تهران در سال ۱۳۳۶ را می بینید.

حسن آباد