تصاویر منتشر شده، پیش از روز جهانی اقیانوس ها

سلامتی اقیانوس و ارزش مراقبت از آن

تصاویر جدید اطلس منابع اقیانوس ها، نشان دهنده سلامتی دریاها و ارزش مراقبت از آنهاست

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
روز جهانی اقیانوس ها

اطلس منابع اقیانوس ها (Atlas Of Ocean Wealth)، پیش از روز جهانی اقیانوس ها منتشر شد. اطلاعات منتشر شده از هزاران منبع (از اطلاعات دولتی تا عکس های سایت Flickr) جمع آوری شده که ارائه دهنده ارزش های اقتصادی و اجتماعی زندگی دریایی است. این گزارش نشان میدهد که مداخلات انجام شده حتی در مناطق دور افتاده و کوچک، چگونه میتواند منافع مردم در مقیاس بزرگ را بهبود بخشد.

روز جهانی اقیانوس ها

روز جهانی اقیانوس ها

روز جهانی اقیانوس ها

روز جهانی اقیانوس ها

روز جهانی اقیانوس ها

روز جهانی اقیانوس ها

روز جهانی اقیانوس ها

روز جهانی اقیانوس ها

همرسانی نوشتار: