کم جمعیت ترین شهر دنیا

شهری با جمعیت فقط یک نفر !

البته این شهر دو نفر جمعیت داشت یک زن و شوهر در آن زندگی میکردند که همسر این خانم فوت کرد و او تنها ساکن این شهر شد.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
شهری با یک نفر جمعیت

السی , خانمی است که با همسرش در یک شهر زندگی میکردند یعنی تنها ساکنان این شهر بودند اما بعد از فوت همسر السی ایلر او دیگر از این شهر نرفت و تنها در شهر مونووی زندگی میکند.

شهر کم جمعیت

«مونووی» یک دهکده در نبراسکا در ایالات متحده است که تنها یک زن 77 ساله به نام «السی ایلر» در آن ساکن است. او کتابخانه شهر را اداره می کند که یک ساختمان کوچک با 5000 کتاب است که از همسرش که زندگی خود را به کتاب اختصاص داده بود، باقی مانده است. السی هم چنین شهردار مونووی نیز هست.

شهر کم جمعیت

سال های اوج مونووی در سال های 1930 بود که 130 نفر جمعیت داشت. مونووی مثل بسیاری از جوامع کوچک دیگر جمعیت جوان خود را که برای کار و پیشرفت به شهر می روند، از دست داد. در سرشماری سال 2000 این شهر دو نفر جمعیت داشت، یک زن و شوهر به نام های رودی و السی ایلر. آقای ایلر در سال 2004 فوت کرد و همسرش السی را به عنوان تنها ساکن باقی مانده این شهر تنها گذاشت.

شهر کم جمعیت

زندگی السی به عنوان شهردار و تنها ساکن شهر سورئال به نظر می رسد. او سالی یک بار مالیات خودش را افزایش می دهد تا بتواند از چهار چراغ خیابان و برخی امکانات اولیه دیگر نگهداری کند. او تنها کسب و کار باقی مانده شهر را هم اداره می کند و در تنها خانه قابل سکونت شهر زندگی می کند. او خودش را به عنوان شهردار انتخاب می کند. مشتریان او از بزرگراه نزدیک شهر یا شهرهای اطراف می آیند.

شهر کم جمعیت

این شهر یک نمونه افراطی از آن چیزیست که در سراسر آمریکای مرکزی اتفاق افتاده است. کاهش جمعیت حومه شهر در 50 سال اخیر بزرگتری مهاجرت تاریخ امریکا نام گرفته است.

شهر کم جمعیت
همرسانی نوشتار: