خبرگزاری "شین هوا" گزارش داد

بزرگترین تونل کوهی دنیا در «گولوگ تبت» ساخته شد

این تونل در ناحیه "ماچین" منطقه خودمختار "گولوگ تبت" واقع شده است.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
بزرگترین تونل کوهی جهان

خبرگزاری "شین هوا" گزارش داد که بلندترین تونل مسیر خودرو در استان "چینگهای" چین در ارتفاع 4.4 کیلومتری از سطح دریا احداث شده است.

بزرگترین تونل کوهی جهان

بر اساس داده های این خبرگزاری، فعالیت احداث این تونل در دل کوه در 24 سپتامبر به اتمام رسید. این تونل در ناحیه "ماچین" منطقه خودمختار "گولوگ تبت" واقع شده است. ارتفاع متوسط ​​این تونل از دریا بیش از 4.4 کیلومتر است، و بیشینه ارتفاع آن نیز 4.8 کیلومتری از سطح دریا واقع شده است. پروژه احداث پل از سال 2013 آغاز شد. این پروژه بخشی از پروژه تحقق مسیر 419 کیلومتری در کوه های مرتفع برای رسیدن به منطقه خودمختار "گولوگ تبت" است که در سال 2017 افتتاح و راه اندازی خواهد شد.

همرسانی نوشتار: