خوش عکس ترین فروشندگان خیابانی دنیا از زاویه ای دیگر ! + تصاویر

فروشندگان خیابانی از نگاه «لویس هیرینک»

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
فروشنده خوش عکس

لویس هیرینک عکاسی است که فروشندگان خیابانی را سوژه قرار داده و از بالای پل آنها را رصد کرده و عکس انداخته است. با هم این عکس های جذاب را می بینیم:

فروشنده خیابانی

فروشنده خیابانی

فروشنده خیابانی

فروشنده خیابانی

فروشنده خیابانی

فروشنده خیابانی


همرسانی نوشتار: