آیا می دانستید پر سروصداترین منطقه تهران کجاست ؟

اقبال شاکری با اشاره به آخرین وضعیت آلودگی پایتخت و اجرایی شدن مصوبه صوت که آبان سال گذشته در صحن شورای به تصویب رسید، گفت: کمیته پایش آلودگی صوتی از زمان تصویب برنامه عملیاتی کاهش آلودگی صوتی که آبان ماه سال ۹۴ بوده تاکنون دو جلسه داشته است که دو موضوع در این کمیته در حال بررسی است. وی ادامه داد: تهیه دستورالعمل برای مراکز معاینه فنی برای تست آزمون صدای خودروها و بررسی موضوع تعیین حریم صوتی بزرگراه‌ها برای اعمال در مقررات شهرسازی دو موضوعی است که در حال بررسی و اقدام در کمیته پایش است.

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
مسکن در تهران

  شاکری با بیان اینکه منطقه ۹ تا ۲۰ بیشترین آلودگی صوتی را در پایتخت دارند، افزود: منطقه ۹ بیشترین آلودگی صوتی در مناطق تهران را دارد به همین دلیل مجددا پیشنهاداتی در خصوص فرودگاه مهرآباد در این جلسات ارائه شده است. 

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه وضعیت آلودگی صوتی پایتخت در وضعیت اضطرار قرار دارد، گفت: اصلی ترین عاملی آلودگی صوتی در تهران موتورسیکلت ها هستند.
همرسانی نوشتار: