ترامپ و کلینتون | مصرف مواد

ترامپ گفت که او و کلینتون باید مورد آزمایش مصرف مواد برای آخرین مناظره قرار بگیرند  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...