دنیرو و صحبت علیه ترامپ

او بی شرمانه احمق است. یک عوضی است، یک سگ، یک خوک، ابلهی که تحقیق نمی کند و به چیزی اهمیت نمی دهد. او بی‌شعور است. حرف کالین پاول درست است: او یک فاجعه ملی است.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...