1. شهروند خبرنگاری

ترامپ

مشاجره بر سر ترامپ به داخل هواپیما کشیده شد

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...