می توان ساختمان بی رنگ را رنگی دگر داد !

ولودمیر چایکا، یک مرد بازنشسته اوکراینی با ایده جالبی زندگی خود، همسایگان و ساختمان محل زندگی اش را به کلی دگرگون کرده است.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...