جذب داعشی‌ها با گریه و زاری و وعده حوری !

کاربران در شبکه های اجتماعی فایلی ویدئویی را از گریه و زاری یک داعشی منتشر کردند که از همقطاران تروریست خود می خواهد تا میدان نبرد را ترک نکنند.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...