فیدل کاسترو درگذشت

رهبری که با زمانه خود همخوانی نداشت !  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...