1. شهروند خبرنگاری

ماجرای «قهرمان کوچک لامپدوزا»

احمد، نام پسربچه 13 ساله مصری است که هزاران کیلومتر را تنهایی طی کرده تا جان برادر هفت ساله اش فرید را نجات بدهد.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...