از هوش رفتن نخست وزیر سنگاپور حین سخنرانی

نخست وزیر کشور سنگاپور حین یک سخرانی تلویزیونی ناگهان از هوش می رود و تعجب مردم حاضر در سالن را برمی انگیزد.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...