سر و کله پراید در اروپا هم پیدا شد

مدتی است خودروی اروپایی که به شدت به پراید کمپانی سایپا ایران شباهت دارد، مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.