گوریلی که با گیتار نوازندگی می کند

یک گوریل که گیتاری را در دستش گرفته و مانند یک نوازنده حرفه ای با گیتار نوازندگی می کند.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...