نامه آمیتاب باچان خطاب به نوه هایش

آمیتاب باچان در ویدئویی که روز دوشنبه منتشر کرد، نویا نویلی و ارادیا، دو نوه خود، و بقیه دختران هند را خطاب قرار داده و از آنها خواسته است تا زنانی مستقل باشند.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...