1. شهروند خبرنگاری

کشته شدن مرد سیاهپوست در شارلوت آمریکا

به دنبال کشته شدن جوان سیاهپوست آمریکایی در شهر شارلوت آمریکا صدها نفر در اعتراض به این کشتار به خیابان ریختند

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...