نواختن یک موسیقی دلنشین با گیتاری دست ساز از جنس حلبی و چوب

شور نوازندگی در این فرد آنچنان قوی است که با یک گیتار ساخته شده از چوب و قوطی حلبی می نوازد.! تصور کنید چطور می شد اگر او این آهنگ را با یک گیتار واقعی می نواخت ؟  1. ۰نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...