درخشش پاییز

درخشش پاییز
پاییز از نظر ستاره‌شناختی بین دو نقطهٔ اعتدال پاییزی و انقلاب زمستانی است.

تصاویر دیگر از این آلبوم