بنگلادش

بنگلادش
اعتراض زنان در سازمان های غیردولتی در یک تجمع به مطالبه حقوق برابر برای زنان در محل کار در روز جهانی زن

تصاویر دیگر از این آلبوم