ورشو، لهستان

ورشو، لهستان
تئاتر Powszechny ورشو به کارگردانی کریستف

تصاویر دیگر از این آلبوم