طبیعت زیبای درفک در ایران

طبیعت زیبای درفک در ایران
درفک بی‌شک از زیباترین کوهستان‌های ایران و از زیستگاه‌های گیاهی و حیوانی مهم کشور است.

تصاویر دیگر از این آلبوم