آتش سوزی «دره عقاب» در واشنگتن

آتش سوزی «دره عقاب» در واشنگتن
آتش سوزی در «دره عقاب» واشنگتن که به هنگام تفریح تعدادی از نوجوانان منطقه صورت گرفته و تاکنون 76 درصد محدوده را از بین برده، سوژه امروز نشنال جئوگرافیک شده است.

تصاویر دیگر از این آلبوم