توزیع ثروت در جهان چگونه انجام شده است؟ + فیلم

انقلاب صنعتی، نابرابری زیادی را بین کشورها ایجاد کرد. امروز جهانی شدن و تجارت آزاد بین‌ المللی این نا برابری را به طور افسار گسیخته‌ ای افزایش داده است.

  1. شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ ساعت ۱۱:۵۶ (۷ ماه،۳ هفته قبل)
لینک های دانلود: mp4 (۲٫۷ MB) webm (۳٫۶ MB)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

به این آمارها خوب دقت کنید:

  • آمریکای شمالی و اروپا جمعیتشان کم تر از ۲۰ درصد کل جهان است اما ۶۷ درصد ثروت جهان را در اختیار دارند.
  • جمعیت چین که بیش از جمعیت کل اروپا و آمریکای شمالی است تنها ۸ درصد از ثروت جهان را در اختیار دارد.
  • هند وآفریقا باهم تقریباً ۳۳ درصد ازجمعیت جهان را تشکیل میدهند اما تنها حدود ۲ درصد از ثروت جهان را در اختیار دارند.
  • براساس همین روند اگر ما ۱۰۰ دلار را بین ۵ طبقه جامعه تقسیم کنیم، ثروتمندترین طبقه حدود ۸۳ دلار دریافت خواهد کرد، گروه پولدار بعدی ۱۰ دلار، طبقه متوسط ۴ دلار خواهد داشت، دومین گروه فقیر ۲ دلار و فقیرترین گروه از مردم ۱ دلار دریافت خواهد کرد.همرسانی نوشتار: