مردم کره جنوبی با شلوارک و سیخ جوجه در راه شمال + عکس

دیدار تاریخی و توافق ترامپ و اون در سنگاپور سوژه ستون طنز شهروند شده است.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
مردم کره جنوبی با شلوارک و سیخ جوجه در راه شمال!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

دیدار تاریخی و توافق ترامپ و اون در سنگاپور سوژه ستون طنز شهروند شده است.

مردم کره جنوبی با شلوارک و سیخ جوجه در راه شمال!
همرسانی نوشتار: