این هم سلطان سکه 2 تنی ایران ! + عکس

بازداشت سلطان سکه ۲ تُنی، عنوان کارتون حسین صافی در صفحه اول شرق است.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
سلطان سکه با 2 تن سکه بهار آزادی دستگیر شد
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

 بازداشت سلطان سکه ۲ تُنی، عنوان کارتون حسین صافی در صفحه اول شرق است.
همرسانی نوشتار: