تعمیر خودرو فقط همین ! + عکس

خلاقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی او مطرح است که زاییده تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان است. برخی خلاقیت ها در عین تعجب آور بودن بسیار خنده دارند.

  1. سه شنبه ۹ بهمن ۹۷ ساعت ۲۱:۲۰ (۱۰ ماه،۱ هفته قبل)
ابتکار خنده دار برای تعمیر خودروها +تصاویر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

بعضی ها خسارت های وارد شده به وسایل خود را طوری ترمیم می کنند که همچون سابق کارایی لازم را پیدا می کند اما در عین حال بسیار مضحک و خنده دار است. در ادامه تصاویری را مشاهده خواهید کرد که این خلاقیت ها را روی خودروی خود انجام دادند و با انتشار تصاویری در شبکه های مجازی باعث خنده کاربران شدند.

ابتکار خنده دار برای تعمیر خودروها +تصاویر

ابتکار خنده دار برای تعمیر خودروها +تصاویر

ابتکار خنده دار برای تعمیر خودروها +تصاویر

ابتکار خنده دار برای تعمیر خودروها +تصاویر

ابتکار خنده دار برای تعمیر خودروها +تصاویر

ابتکار خنده دار برای تعمیر خودروها +تصاویر

ابتکار خنده دار برای تعمیر خودروها +تصاویر

ابتکار خنده دار برای تعمیر خودروها +تصاویر

ابتکار خنده دار برای تعمیر خودروها +تصاویر
همرسانی نوشتار: