دفاع بی سابقه کیهان از فیلم قیصر ! + عکس

سال گذشته در فیلمی به اسم «لاتاری» توسط داوران شبه روشنفکر و آوانگارد و البته مدیران جشنواره خشونت طلبی معنا گردید.

  1. چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷ ساعت ۲۱:۱۰ (۱ سال،۵ ماه قبل)
قیصر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

کیهان نوشت: پس از نزدیک به نیم قرن از فیلمی مانند «قیصر» که اساسش بر غیرت و تعصب قرار داشت که در داستانش دختری به دلیل هتک حرمت، خودکشی می کرد، برادر بزرگ برای مقابله جوانمردانه با این آبرو ریزی و حیثیت برباد رفته، به قتل می رسید و برادر کوچکتر به انتقام خون برادر و خواهرش برمی خاست، دیگر چنین واژه هایی که از عمق فرهنگ ایرانی-اسلامی می آید، در این سینما معنایی ندارد.

سال گذشته در فیلمی به اسم «لاتاری» توسط داوران شبه روشنفکر و آوانگارد و البته مدیران جشنواره خشونت طلبی معنا گردید. شاید از نظر آن داوران و مدیران، مردان فیلم های ما باید کاملا اخته شده باشند و معنای خیانت هم به «احترام به خواسته همسر» تغییر یابد.