واکنش شهرام شکوهی به مچ گیری از آقای خواننده در تلویزیون ! + عکس

موسیقی از فکر تراوش می کند و به قلب می نشیند.» می گویند که این را بتهوون گفته و همین کلمات او شرحی است بر آن چه که هنر موسیقی را نزد مردمان پُرطرفدار می کند.

  1. دوشنبه ۲۴ دی ۹۷ ساعت ۱۱:۳۰ (۱ سال،۵ ماه قبل)
////
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در این سال ها و در فضایی که حول این هنر شکل گرفته، هنرمندان زیادی به عرصه موسیقی کشور معرفی شدند؛ شماری پرشور و پرشتاب، چندصباحی درخشیدند و فروغ شان افول کرد و گروهی نیز به اتکای اصالت هایی که بدان پایبند بودند یا استعداد و شاخصه های متفاوت و خاص شان در این حوزه ماناتر شدند. یکی از ماناترین آنها شهرام شکوهی می باشد.

با او درخصوص حواشی که به تازگی درباره دو خواننده خوب کشورمان در یک برنامه زنده تلویزیونی پیش آمد صحبت می کنیم. این که فضای مجازی بعد از آن ماجرا، به سطح آگاهی بعضی خوانندگان واکنش نشان داد و می پرسیم: «یک خواننده تا چه اندازه باید به زیر و بم موسیقی ایرانی آشنایی داشته باشد؟» در جواب می گوید: موسیقی ایرانی و سنتی دو مقوله جدا از هم هستند وسوالاتی که از آن دو خواننده شد، به جا نبود. خواننده پاپ الزاما نباید تسلط به هفت دستگاه موسیقی ایرانی داشته باشد. مثل این می ماند که متخصص شیمی محض باشی و از تو درباره بیوشیمی سوال کنند. این که یک خواننده در کنار کارش اطلاعات موسیقی خوبی نیز داشته باشد مزیت محسوب می شود، اما این که همه جزئیات موسیقی ایرانی را نشناسد او را دچار مشکل نمی کند. خواننده ای در حوزه موسیقی پاپ موفق می شود که دوره صداسازی را گذرانده و با نت ها آشنا باشد، ولی الزاما نباید هفت دستگاه موسیقی را بشناسد، البته درباره موسیقی سنتی قضیه کمی فرق می کند. آن برنامه ها بیشتر حالت مچ گیری داشت. خواننده وظیفه دارد روی استیج برود و کارش را بدون اشکال اجرا کند.

همرسانی نوشتار: