زنان افسرده بدخواب به خودکشی نزدیک ترند

نتایج تازه ترین بررسی ها نشان می دهد، احتمال خودکشی در زنان افسرده که بدخواب هستند و شب ها به زحمت به خواب می روند، بسیار زیادتر از دیگر افراد است.

  1. ۱۰ ماه،۳ هفته قبل
زنان افسرده بدخواب در معرض خودکشی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

از نتایج تازه ترین بررسی ها نشان می دهد، احتمال خودکشی در زنان افسرده که بدخواب هستند و شب ها به زحمت به خواب می روند، بسیار زیادتر از دیگر افراد است.

مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که خواب ضعیف و بی کیفت بیش از هر موضوع دیگری به آرامش افراد افسرده آسیب می زند.

محققان باور دارند، بی خوابی با افزایش تنش در افراد افسرده مرتبط است و آنها را بیش از هر زمان دیگری تحریک پذیر می کند.

آمارها در سال ۲۰۱۵ حاکی از آن است که خودکشی علت مرگ بیش از ۴۴ هزار نفر در آمریکا بوده است.

همچنین خودکشی جزء ۱۰ عامل اصلی مرگ و میر در این کشور است.

علاوه بر این، در سال ۲۰۱۴، بیش از یک میلیون بزرگسال در آمریکا اقدام به خودکشی کرده اند و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار بزرگسال دیگر نیز افکار خودکشی داشته اند.

نویسنده این پژوهش دانا لیتلودو، از دانشگاه منچستر، می گوید: «خواب نقش بسیار مهمی در سلامت جسمی و روانی ما ایفا می کند».

وی می افزاید: خواب، در واقع خواب شاخص سلامت ما است؛ خواب شبانه ما به طور مستقیم بر چگونگی احساس ما در صبح روز بعد اثر می گذارد.

به گفته کارشناسان، عدم خواب کافی باعث می شود تا برای چگونگی تنظیم خلق و خوی خود ناتوان شده و این نیز به نوبه خود، آستانه رفتارهای خودکشی را پایین می آورد.

همرسانی نوشتار: