نام یک زن در آخرین دستنوشته همه چیز را لو داد + جزییات

مرد ۳۶ ساله زمانی که به گرمابه عمومی در ۳۰ متری جی تهران رفته بود، به دلایلی نامعلوم فوت کرد.این در حالی است که از وی دستنوشته ای به جا مانده که عامل مرگش را یک زن آشنا معرفی کرده است.

  1. ۹ ماه قبل
نام یک زن در آخرین دستنوشته
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

ساعت ۲۲و ۵۲ دقیقه یکشنبه ۲۳ اردیبهشت امسال یکی از ماموران کلانتری ۱۱۹ مهر آباد تهران درتماس با بازپرس سجاد منافی آذر، کشیک قتل دادسرای جنایی تهران از مرگ مشکوک مردی ۳۶ ساله در گرمابه عمومی در محله ۳۰ متری جی خبرداد. در این مرحله بازپرس جنایی همراه تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران در محل کشف جسد حاضر شدند. آنها با تحقیقات اولیه متوجه شدند مرد جوان را بیهوش یافته اند و با انتقال وی به بیمارستان شریعت رضوی متوجه مرگش شده اند. ماموران در بازرسی از وسایل به جا مانده از این مرد دستنوشته ای را یافتند که در آن ذکر شده بود من با زن جوانی دچار اختلاف شده ام، اگر من جانم را از دست بدهم آن زن مقصر ماجراست . با کشف این نوشته روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد. در مرحله بعدی از تحقیقات ماموران به گفت وگو با مدیر گرمابه عمومی پرداختندکه وی به افسر تحقیق گفت: مرد فوت شده شب هنگام به عنوان مشتری به گرمابه آمد. اما بعداز گذشت چند ساعت هرچه در زدم در را باز نکرد . کسی هم ندیده بود او خارج شده باشد . به همین خاطر با مشکوک شدن به ماجرا به کلانتری خبر دادم. با آمدن ماموران به کمک آنها در را بازکردیم که دیدیم مرد جوان بی هوش افتاده است. همان موقع به اورژانس زنگ زدم و چند دقیقه بعد امدادگران اورژانس او را به بیمارستان منتقل کردند. با تشکیل پرونده قضایی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، تحقیقات پلیسی برای شناسایی خانواده جوان فوت شده درحالی آغاز شده که دختر جوانی که نام وی در دستنوشته بود تحت تعقیب قرار گرفت تا با شناسایی و تحقیقات از وی راز مرگ مرد جوان فاش شود.
همرسانی نوشتار: