دانش آموزی که پس از شکنجه های بی رحمانه داعشی های وطنی به شهادت رسید !

در هفته های اخیر عناصر ضدانقلاب و معاندین با همراهی برخی مزدوران داخلی شان در فضای مجازی، پروژه تطهیر و مظلوم جلوه دادن، یک عنصر تروریستی به نام «رامین حسین پناهی» عضو گروهک تروریستی و تجزیه طلب کومله را کلید زده اند.

  1. ۱۰ ماه،۲ هفته قبل
شهادت یک دانش‌آموز پس از شکنجه‌های بی‌رحمانه جانیان کومله
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

نام «کومله» را باید مترادف با «داعش» دانست؛ گروهکی تجزیه طلب و ضدایرانی که اعضایش در آدم کشی و جنایتکاری چیزی کمتر از داعشی ها نداشته و ندارند. اعضای این گروهک در مقطعی بویژه در دهه ۶۰ وحشیانه ترین جنایات را علیه مردم شمالغرب کشور مرتکب می شدند؛ از سربریدن تا شمع آجین کردن و سوزاندن.

نگاهی گذرا به جنایت ها و شرارت های گروهک تروریستی و تجزیه طلب کومله، عمق دشمنی سرکردگان و عناصر این گروهک با مردم ایران و مردم انقلابی کردستان را عیان می کند. در ذیل به گوشه ای از جنایت کومله ای ها یعنی همکاران رامین حسین پناهی اشاره شده است.

به شهادت رساندن یک دانش آموز پس از شکنجه های فراوان

در کتاب «روزشمار وقایع تروریستی ایران» آمده است: در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، یک کارمند آموزش وپرورش به نام محمد فرزین در سنندج هنگام درگیری نیرو های خودی با عناصر ضدانقلاب، بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

همچنین عناصر ضدانقلاب، دانش آموزی به نام بدیع رادفر را به گروگان گرفتند و پس از شکنجه های فراوان، به شهادت رساندند. نیرو های اسلام در حوالی ساعت ۱۱ ظهر پاک سازی اطراف ده عباس آباد را که در مقابل تپۀ منبع آب است، آغاز کردند و تلفاتی به عناصر کومله وارد ساختند.

ضدانقلاب نیز به سمت نیرو های اسلام تیراندازی کردند. نیرو های اسلام کانال آبی را منفجر کردند که از شمال شهر به جنوب در زیر زمین کشیده شده بود و به سمت بیمارستان قانع (توحید) می آمد و مهاجمان مهمات و سلاح های خود را در آن جاسازی کرده بودند. نیرو های اسلام با این انفجار، مهمات را از بین بردند. در درگیری های دیگر در شهر، پاسداری به نام محمدحسین رضاخان و فردی به نام محمدصالح سلطانیان به شهادت رسیدند.

منبع: میزان
همرسانی نوشتار: