خودکشی سریالی اعضای یک خانواده ! + عکس

دشواری تحمل از دست دادن فرزند و بار سنگین خودکشی او انگیزه های خودکشی مادر 49 ساله بودند.

  1. ۲ ماه،۱ هفته قبل
خودکشی یک مادر انگلیسی پس از خودکشی فرزندش
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

درست یک هفته قبل دختر جوانی به نام «ویلتشایر» خودش را حلق آویز کرد. مادر ۴۹ ساله این دختر جوان هفته سختی را پشت سر گذاشت. غم از دست دادن فرزند برای او غیر قابل تحمل بود و با وجود اینکه به همسرش قول داده بود قصد جان خودش را نکند به زندگی خودش پایان داد. او با مصرف الکل و کوکائین خودکشی کرد و برادرش جنازه او را در طبقه پایین منزل پیدا کرد. به گفته برادر خانم «دیکنسون» این دو اتفاق پشت سر هم برای خانواده این مادر و دختر یک «تراژدی» است.

همرسانی نوشتار: