سرنوشت شوم رئیس اداره دولتی و زن جوان داخل 206

شوهر زن جوان کجا بود؟ + عکس

دهم بهمن ماه امسال رئیس یکی از اداره های دولتی اروند استان خوزستان همراه یکی از نیروهایش در حال بازگشت به خرمشهر بودند که در یک حادثه تلخ با خودروی پژو ۲۰۶ به داخل رودخانه سقوط کردند و پس از چند روز جسد مدیر اداره دولتی و زن جوان توسط نیروهای امدادی و ماهیگران محلی در رودخانه بهمنشیر پیدا شد.

  1. دوشنبه ۲۲ بهمن ۹۷ ساعت ۱۵:۲۰ (۶ ماه،۱ هفته قبل)
ارتباط کثیف
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

سناریوی مرموزی پیش روی ماموران قرار داشت، برخی از اهالی منطقه و کارمندان اداره اظهارات متفاوتی درباره رابطه پنهانی این زن و مرد و برخی از فداکاری رییس اداره برای زن جوان عنوان می کردند.

برادر رییس این اداره دولتی در اروندکنار در تماس با خبرنگار گفت: زن جوانی که همراه برادرم در ماجرای سقوط در رودخانه بهمنشیر به کام مرگ فرو رفتند با شوهرش اختلاف داشت و روز حادثه زن جوان که از کارمندان اداره برادرم بود در تماس فرزندانش متوجه می شود که شوهرش قصد دارد آنها را از ایران خارج کند.

وی افزود: زن جوان در این تماس مطلع می شود که شوهرش به زور و بدون اجازه وی قصد مهاجرت فرزندانش به ترکیه را دارد که در این مرحله زن جوان از همکارانش درخواست می کند که یک نفر او تا فرودگاه اهواز همراهی کند اما همکاران وی به این موضوع اهمیت نمی دهند و کسی او را تا فرودگاه همراهی نمی کند.

این مرد ادامه داد: در این صحنه برادرم که رییس زن جوان بود وقتی متوجه ماجرا می شود همراه زن جوان به سمت فرودگاه اهواز حرکت می کنند که در میان راه فرزندان زن جوان با مادرشان تماس می گیرند و در این مرحله مشخص شد که آنها در فرودگاه بین المللی امام خمینی «ره» تهران هستند و قصد سوار شدن بر هواپیما را دارند.

مرد جوان گفت: برادرم و زن جوان به سمت اروند کنار برمی گردند و در حالیکه زن جوان پشت فرمان خودروی بوده و شرایط روحی و روانی خوبی نداشته در مسیر بازگشت کنترل خودرو را در تاریکی هوا از دست داده و به داخل رودخانه بهمنشیر سقوط می کنند.

وی افزود: در این حادثه زن جوان چون کمربند ایمنی اش را نبسته بود به بیرون خودرو پرتاب می شود ولی برادرم که کمربند ایمنی را بسته بود داخل خودرو حبس شده و هر دو آنها در رودخانه بهمنشیر غرق می شوند.

بنا به این گزارش، بررسی های پلیسی نشان از آن دارد که رییس اداره دولتی اروند کنار و زن جوان که کارمند این مدیر بوده هیچ ارتباط پنهانی با هم نداشتند و مرد جوان تنها برای کمک و حس انساندوستانه با زن جوان همراه شده است.

همرسانی نوشتار: